Wij taxeren voor
/

Wij zijn gespecialiseerd in het taxeren van vastgoed.

Offerte aanvragen
Moderne gebouwen

taxatie voor

Taxaties voor uitponding, WOZ, koopvarianten, de jaarrekening, bedrijfsmatig onroerend goed, planschades en haalbaarheidsadviezen behoren tot onze expertise.

Jaarrekening

Wij worden sinds de invoering van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ door woningcorporaties in Noord- en Midden Nederland als externe taxateur ingeschakeld om deze taxaties uit te voeren. Speciaal hiervoor hebben wij het ‘Taxgoed Taxatie Abonnement’ in het leven geroepen. Een jaarlijks gelijk tarief waardoor overstappen zonder extra kosten nu elk jaar mogelijk is.

Financiering

Bij financiering is een taxatierapport vaak een vereiste. Of het nu gaat om een bedrijfsgebouw, woning(complex), zorgcomplex of hele portefeuille, al onze taxatierapporten zijn opgesteld volgens de normen van het Taxatie Management Instituut (bedrijfs-/complexmatig) of gevalideerd door het NWWI (individuele woningen).

Verkoop / aankoop

Onze waarderingen zijn een goed vertrekpunt voor het maken van de juiste verkoop-/ of aankoopbeslissing van onroerend goed. Dat kan bijvoorbeeld wenselijk zijn bij een strategische aankoop, complexgewijze verkoop of bij overdracht van een deelportefeuille van een corporatie.

Herbouwwaarde

Om het risico tegen onderverzekering uit te sluiten en aansprakelijkheid van bestuurders te voorkomen stellen wij in een taxatierapport de herbouwwaarde vast. Dat doen wij voor VvE’s, bedrijven en woningcorporaties zowel van appartementencomplexen als bedrijfsmatig vastgoed.

WOZ

Als ervaren WOZ-taxateur taxeren wij jaarlijks woningen, zorgvastgoed en bedrijfsgebouwen. Wij kunnen contra taxaties uitvoeren en indien gewenst het hele proces om tot een correcte waarde te komen begeleiden. Bij voorkeur doen wij dit in overleg met gemeenten in plaats van in een bezwaarprocedure.

Planschade

In samenwerking met juristen zijn wij bij vele risicoanalyses en planschades onderdeel van de schadebeoordelingscommissie die zorgen voor het deskundige advies naar de gemeente. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen taxeren wij uitsluitend planschades voor gemeenten, niet voor particulieren.

Uitponding

Wij zijn ervaren in het onafhankelijk taxeren van woningen voor uitponding door woningcorporaties in Noord- en Midden Nederland, zowel leegstaande woningen als bij verkoop aan zittende huurders. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen op grond van het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH).

Koopvarianten

Wij worden door corporaties door het hele land ingeschakeld om taxaties ten behoeve van terugkoop, afkoop, doorverkoop of waardedeling uit te voeren. Deze taxaties voeren we uit volgens de richtlijnen van de diverse koopvarianten of verkoop onder voorwaarden zoals Koopgarant, Koopcomfort, Koopstart, Koop Goedkoop, Kopen naar Wens en Slimmer Kopen. Ook als het om een geschillenregeling of arbitrageregeling gaat.

Offerte aanvragen

de waarde bepalen van

Door de specialisaties van onze taxateurs kunnen wij u van dienst zijn bij het vaststellen
van de markthuur, marktwaarde, herbouwwaarde en WOZ-waarde van diverse onroerende zaken.

Building

Woningcomplexen

Building

Maatschappelijk vastgoed

Building

Commercieel vastgoed

Building

Zorgvastgoed

Building

Grondposities

laatste nieuws

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Door Diederik van Petegem WOZ taxaties via Taxgoed

Als ervaren WOZ-taxateur taxeren wij veel woningen, zorgvastgoed en bedrijfsgebouwen. Wij kunnen contra-taxaties uitvoeren en indien gewenst het ge...

Lees verder >
Door Diederik van Petegem Jaarrekening taxaties

Laat je als corporatie op basis van het Handboek Modelmatig waarderen marktwaarde jaarlijks een derde of eens in de drie jaar (een deel van) uw bez...

Lees verder >
Door Taxgoed Taxgoed Taxatie Abonnement

Speciaal voor woningcorporaties die op basis van het “Handboek Modelmatig waarderen marktwaarde” jaarlijks éénderde of eens in de drie jaar hun BOG...

Lees verder >
Gebouwen

opdrachtgevers

Een greep uit de partijen waar wij voor werken: