Door Taxgoed Taxgoed Taxatie Abonnement

Speciaal voor woningcorporaties die op basis van het “Handboek Modelmatig waarderen marktwaarde” jaarlijks éénderde of eens in de drie jaar hun BOG / MOG / ZOG / WON / P- bezit laten taxeren, heeft Taxgoed het taxatie abonnement in het leven geroepen. 


Een jaarlijks gelijk tarief, gebaseerd op het derde deel van wat er getaxeerd moet worden. Dus ook als uw organisatie ervoor heeft gekozen eens in de drie jaar alles te laten taxeren en daarna twee jaar te updaten, is overstappen zonder extra kosten nu elk jaar mogelijk.

 

Taxgoed wordt door verscheidene woningcorporaties door het hele land als externe taxateur ingeschakeld, in het kader van het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”. Wij zijn gespecialiseerd in het taxeren van corporatiebezit, waaronder woningen (evt. met koopvarianten), bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, zorgvastgoed, parkeergelegenheden, grondposities, etc. Taxgoed maakt zowel gebruik van TMS van Ortec Finance als TMS van fluX. 


Alle taxateurs van Taxgoed zijn ingeschreven in het NRVT.