Door Diederik van Petegem Jaarrekening taxaties

Laat je als corporatie op basis van het Handboek Modelmatig waarderen marktwaarde jaarlijks een derde of eens in de drie jaar (een deel van) uw bezit taxeren? Taxgoed heeft hiervoor het taxatie abonnement.


Taxgoed wordt door woningcorporaties door het hele land als externe taxateur ingeschakeld. Wij zijn gespecialiseerd in het taxeren van corporatiebezit; van woningen en zorgvastgoed tot grondposities en maatschappelijk onroerend goed.


Vraag onze taxatiespecialist voor meer informatie en/ of referenties, wij zijn u graag van dienst.